rennenmetcees.nl, natuurlijk en gezond hardlopen
 

Verkeersregels

 
1-verkeersbord.jpg

KWETSBAAR

Als hardloper, ben je tijdens het trainen op de openbare weg niet zonder risico.

Je bent zonder het te beseffen volwaardig deelnemer aan het wegverkeer. En aangezien je als hardloper de zwakste en meest kwetsbare partij bent, dien je zo min mogelijk risico te nemen. Besef dat het voor fietsers, brommers, motoren en auto's niet altijd duidelijk is wat je van plan bent en schakel bijtijds over op wandelen om misverstanden te voorkomen. Een wandelaar is immers veel voorspelbaarder wat betreft richting, snelheid en gedrag dan een hardloper.

 

LINKS OF RECHTS.

Op een fietspad of een andere weg zonder trottoir kunnen wandelaars het best aan de linkerkant te lopen zodat ze het verkeer kunnen zien aankomen en ook niet van achter aangereden kunnen worden.

Ook hardlopers zie je om de zelfde reden vaak aan de linkerkant lopen. Toch moet je er bij smalle wegen en paden wel degelijk op bedacht zijn dat het voor een (brom)fietser die van tegenovergestelde richting komt, niet vanzelfsprekend is dat je elkaar links gaat passeren.

Dat heeft met de snelheid van de hardloper te maken, waardoor je voor het tegemoetkomende verkeer eerder als medeverkeersdeelnemer wordt gezien dan als een rustige wandelaar. Je zal niet de eerste hardloper zijn die op het laatste moment in het gras moet springen, omdat de tegenligger er vanuit ging dat je elkaar volgens de verkeersregels op de rechter weghelft ging passeren.

Vaak is het daarom beter om op fietspaden e.d. juist wel aan de rechterkant te lopen, ook omdat op een fietspad toch geen autogevaar bestaat. Als de weg erg smal is zonder trottoir, ga dan even in het gras lopen of wachten, als er een auto of tractor passeert.

 

ROTONDE.

Ga er niet vanuit dat je als hardloper de zelfde status hebt als een fietser.

Vaak zal het verkeer je wel voorrang verlenen, maar niet altijd zal men jouw snelheid kunnen inschatten en ook niet altijd goed kunnen waarnemen dat je in plaats van op het voetpad op het fietspad loopt.

Ondergetekende heeft zich danook wel eens met een enorme sprint in veiligheid moeten stellen, aangezien mij door een auto geen voorrang werd verleend op het fietspad van een rotonde.

 

MUZIEK IN JE OREN.

Zorg dat je als hardloper de verkeersgeluiden om je heen blijft waarnemen, zodat je niet onverwacht in de problemen komt. Stop dus geen oordopjes in je oren met een volume dat elk omgevingsgeluid onhoorbaar maakt.

Kijk goed uit als je van weg(helft) wisselt. Voor een hardloper geldt nog meer dan voor een wandelaar dat je eerst achterom moet kijken, voordat je al rénnend de weg oversteekt.

 

ZICHTBAAR.

Levensgevaarlijk om in het donker of tijdens de schemering te lopen in donkere kleding zonder enige verlichting of reflectie.

Zorg dat je door middel van een reflecterend hesje en verlichting goed zichtbaar bent. Neem als achterlicht een rode lamp en een witte voor de voorverlichting.

  • Doe bij voorkeur ook lichte kleding aan.
  • Neem geen onbekende route maar hou het bij een bekend parcours dat goed verlicht is.
  • Kijk recht voor je zodat je onverwachte verkeerssituaties optijd ziet aankomen. Door rechtop te lopen zet je je voeten ontspannen neer en zul je minder snel vallen.
 

EXTRA VOORZORGS MAATREGELEN.

Neem wat mee waarmee je te identificeren bent, voor als je -door welke oorzaak danook- buiten kennis zou raken. Een identificatie is trouwens wettelijk verplicht voor iedereen.

Ook is het nooit verkeerd om je eventuele huisgenoot te laten weten welke route je zo ongeveer gaat lopen en hoe lang je denkt weg te blijven. En een mobiele telefoon mee kan ook geen kwaad.